Funda Funda
 

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet wordt met ingang van 1 januari 2018 op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo wordt de financieringsruimte voor tweeverdieners opgerekt, waardoor er 10% van het lagere toetsinkomen extra meegenomen mag worden in de berekening.

De consultatie van de Regeling hypothecair krediet 2018 tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet is vrijdag 25 augustus gesloten.

In de aangepaste regeling heeft minister Dijsselbloem van Financiën in concept onder andere opgenomen dat het financieringslastpercentage vanaf volgend jaar wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen, vermeerderd met 70% procent van het lagere toetsinkomen. Dit in plaats van de huidige 60% van het lagere toetsinkomen. De loan to value ratio gaat vanaf 1 januari 2018 naar 100%. 

Geoffreerde debetrentevoet 

Verder is opgenomen dat het voor aanbieders van hypothecair krediet mogelijk wordt om bij de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast uit te gaan van de geoffreerde debetrentevoet, indien het gaat om een hypothecair krediet met een rentevastperiode korter dan tien jaar en het hypothecair krediet aan het einde van de rentevastperiode is afgelost.

De kredietaanbieder hoeft in een dergelijk geval niet uit te gaan van de door de AFM gepubliceerde gemiddelde debetrentevoet. Dit omdat de consument geen risico loopt op een rentestijging (en daardoor onverwacht hogere maandlasten). 

NulopdeMeter-woning 

Op advies van het Nibud is opgenomen dat per 2018 ook een woning met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul onder de definitie van een NulopdeMeter-woning valt.

 

Deel via social media